Lenox Investments Ltd.
Lenox in English לנוקס בעברית
ראשי פרופיל חברה פרויקטים משקיעים יצירת קשר
משקיעים
קשרי משקיעיםקשרי משקיעים
מדיניות פרטיותמדיניות פרטיות
כתב ויתורכתב ויתור

קשרי משקיעים

קשרי משקיעים
 חדשות החברה 
ברוך הבא לאתר קשרי המשקיעים של חברת לנוקס

משקיע יקר,
לנוקס השקעות בע"מ מוסרת דיווחים ציבוריים לבורסה לניירות ערך של תל אביב (TASE) מאז אפריל 2007, לאחר הנפקה ציבורית של אגרות חוב.

בהתאם לחוק הישראלי, לנוקס נדרשת למסור מידע מסויים לרשות הישראלית לניירות ערך. למידע נוסף על המסמכים הציבוריים הללו, אנא פנה לקישור הבא:
http://www.tase.co.il/TASEEng/General/Company/companyMainData.htm?ShareID=01103100&CompanyID=001419&subDataType=1

פולפאוור    Home      Contact us
לנוקס השקעות בע"מ